Om du anlitat hantverkare för din renovering

Är du i behov av en renovering eller byggarbeten är det viktigt att hitta seriösa hantverkare. Eftersom det kan vara en stor investering är det bra att se över dina alternativ och rättigheter i fall något skulle gå snett.

Säkert byggarbete

Hantverkare måste utföra sitt arbete inom relevanta riktlinjer för att säkerställa en trygg miljö för de boende. Ur ett säkerhetsperspektiv är det därmed viktigt att följa arbetsmiljöplanen. Dock kan det ibland hända att allt inte går enligt planen eller att du känner dig missnöjd med arbetet. Det kan hända att konsumenter hittar brister i utfört byggarbete och tvister med hanteraren kan då tyvärr lätt uppstå. Är du och din hantverkare inte överens är det viktigt att du känner till dina rättigheter.

Teckna ett avtal

Tvister vad gäller pris eller tidsplan kan ofta bli långdragna därför kan det vara bra att förebygga och motverka potentiella problem med ett avtal. På så sätt kan ni formalisera överenskommelsen tillsammans och du kan känna dig tryggare med din investering. Du kan få hjälp av bostadsjurister med avtalet. En advokat kan dessutom ge dig vägledning och råd i samband med eventuella tvister. På nätet kan du hitta information, läs mer här.

Post Navigation