Om du anlitat hantverkare för din renovering

Är du i behov av en renovering eller byggarbeten är det viktigt att hitta seriösa hantverkare. Eftersom det kan vara en stor investering är det bra att se över dina alternativ och rättigheter i fall något skulle gå snett.

Säkert byggarbete

Hantverkare måste utföra sitt arbete inom relevanta riktlinjer för att säkerställa en trygg miljö för de boende. Ur ett säkerhetsperspektiv är det därmed viktigt att följa arbetsmiljöplanen. Dock kan det ibland hända att allt inte går enligt planen eller att du känner dig missnöjd med arbetet. Det kan hända att konsumenter hittar brister i utfört byggarbete och tvister med hanteraren kan då tyvärr lätt uppstå. Är du och din hantverkare inte överens är det viktigt att du känner till dina rättigheter.

Teckna ett avtal

Tvister vad gäller pris eller tidsplan kan ofta bli långdragna därför kan det vara bra att förebygga och motverka potentiella problem med ett avtal. På så sätt kan ni formalisera överenskommelsen tillsammans och du kan känna dig tryggare med din investering. Du kan få hjälp av bostadsjurister med avtalet. En advokat kan dessutom ge dig vägledning och råd i samband med eventuella tvister. På nätet kan du hitta information, läs mer här.

Vanliga värmebovar i hemmet

När vi säger värmebovar menar vi helt enkelt de delar på huset som släpper ut mest värme. Detta är ju många gånger ett mått på hur välisolerat ett hem är, men det är inte alla gånger samma sak. Här tar vi en titt på de vanligaste värmebovarna i hem och vad man kan göra åt dem.

värmekamera_riktad_mot_hus_108938912

Fönster och dörrar är helt klart högst upp på listan. De har räknats på att dessa släpper genom omkring tio gånger så mycket värme som en vägg. Detta är dock inte alltid fallet i många nya hus där teknologin bakom både fönster och dörrar förbättrats en hel del. Hus som dock har kvar äldre generationer av fönster bör absolut göra ett omfattande fönsterutbyte och satsa på moderna treglasfönster istället.

När det kommer till dörrar var det tidigare vanligt att man byggde en liten farstu som ingång till huset och fick på så sätt två dörrar som värmen var tvungen att ta sig genom innan den slapp ut. Detta har dock inte lika stor inverkan på värmen i hemmet som att ha en nyare och mer isolerande dörr. Det enda fördelen en farstu skulle kunna sägas ha är att den minskar mängden värme som smiter ut om man öppnar och stänger dörren ofta. Så länge innerdörren förblir stängd så klart.

Taket är näst på listan och detta har ofta väldigt mycket att göra med just isolering. Taket är ofta en väldigt stor yta och utsätts för en hel del nedkylning i olika väder. Ju bättre isolerat taket/vinden är desto mindre behöver man oroa sig för att värmen rymmer denna väg.

Ett tyvärr vanligt värmeutsläpp kan man även hitta kring lister i hus. Detta beror inte på hur hus byggs rent allmänt utan är fall av fuskbyggen eller omedvetna fel. Vid nybyggen är det därför viktigt att ha ett verktyg som en värmekamera till hands så man kan hitta och åtgärda dessa fel innan man lägger på att det kosmetiska. Detta kan spara in en massa pengar. De är inte speciellt billiga men på sajter som Beving kan man hyra kameran istället.

Att bygga ut

Det är många idag som har eller funderar på att bygga ut huset, ska man själv göra det är det bra att ha lite grundläggande information om vad som krävs och vad man kan förvänta sig.

5900154-handyman-sawing-long-wooden-plank-outdoors

Först och främst måste man ju tänka på bygglov, det är inte alla modifikationer och nybyggen som faktiskt kräver bygglov, det man kan göra utan att behöva söka bygglov är de följande:

  • Uteplats
  • Skärmtak
  • Friggebod
  • Fasadändringar
  • Takkupor

En skyddad uteplats får byggas utan bygglov så länge det är inom 3,6 meter från huset och inte har en skyddande mur eller plank högre än 1,8 meter.

Skärmtak över uteplatser, altaner entréer eller balkonger kräver heller ingen bygglov, så länge det inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebodar får byggas i husets omedelbara närhet, man kan sätta upp en eller flera, mer information om vad som gäller för dessa och hur de ska vara utformade kan man läsa på Boverkets undersida.

Så länge man inte förändrar byggnadens eller områdets karaktär för mycket kan man utan lov förändra fasaden, byggnadsnämnden i varje kommun kan svara på om det man vill göra kräver bygglov.

Alla som har en- eller tvåbostadshus får bygga upp till två takkupor. Dessa får uppta högst halva takets längd och berör det byggnadens bärande delar måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan man får påbörja arbetet.

Tänker man istället bygga ut själva huset behöver man bara göra en anmälan och inte skaffa ett bygglov så länge utbyggnaden är 15 kvadratmeter eller mindre. Kommer tillbyggnaden att ske närmare gränsen än 4,5 meter måste man dock även få de berörda grannarnas medgivande. Bor man inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag kan det kräva tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Utbyggnader som dessa kan orsaka en hel del skräp och smuts, det är viktigt att detta städas upp på rätt sätt, något man kan göra därför är att kontakta en städfirma som Flyttstädning Uppsala som även hanterar byggstädning och vet hur detta sköts korrekt.

Bygga hus

Borta bra men hemma bäst. Hemmet är en plats för barn att växa upp på och en mötespunkt för släkt, vänner och bekanta. Det är därför naturligt att många vill renovera och dekorera sitt hem så personligt som möjligt för att markera att här bor just vi. Drömhemmet ser förstås olika ut för oss alla och hittar man inte ett redan existerande hus som passar finns möjligheten att bygga ett helt nytt.

Bygga hus

Grundläggande aspekter

För dig som går i byggtankar finns många olika aspekter att räkna in och tänka över innan du sätter igång. Snabba och drastiska beslut kan leda till val av undermåliga hantverkare, konstruktionsmissar eller i värsta fall sätta dig i en situation där ekonomin inte håller. På nätet och bland vänner finns ofta många bra och värdefulla tips, vilka tabbar du ska akta dig för och vilka företag som är mest pålitliga att anlita.

På bostadsportalen Hemnet hittar du 10 grundläggande saker att tänka på vid husbygge. Denna checklista kan vara bra att ha inledningsvis.

När du väl har bestämt hur du vill att ditt hus ska se ut och vara utformat behöver du ansöka om bygglov. Inför detta är det viktigt att all relevant dokumentation finns tillgänglig. Ett smart tips är att gå in på byggföretagens olika hemsidor, både för information men även inspiration. Myresjö Hus är ett exempel på en sådan hemsida.

När huset står klart

Glöm inte att jobbet fortsätter även efter att husbygget är klart. Underhållning av huset är betydande för dess livslängd och även livskvalitén för dig som ska bo däri. Tak och fasad är exempel på saker som lätt slits med åren, speciellt i ett ständigt omväxlande klimat så välj därför material med omsorg. Glöm alltså inte att utsidan också är viktig, mer fakta om hur du kan ta hand om husets utsida hittar du här.